Meyers Car Service har avtale med Bech’s Bilpleie og Rep. som har et et komplett program innenfor
sikkerhets-,
solskjermings- og energibesparingsfilmer fra Llumar.

Vi fører et utvalg av 20 optiske klare LLumar-vindusfilmer for bil www.eclipse.no . Alle filmene har forsterket ripesikring (den beste på markedet, testet av ulike laboratorier) og garanti opp til livstid.

Vindusfilmene er reflekterende, og finnes i mange fargetoner. Filmen gir økt komfort og sikkerhet,
spesielt når det gjelder redusering av hete i bilen. Ved en eventuell ulykke kan vindusfilmen holde
glasset på plass, og minske faren for splinter fra glasset. Mørk film er spesielt beregnet for å hindre
innsyn. Denne typen spesialfilm er meget slitesterk, og kan tilpasses alle bilmerker og -modeller.

Se noen filmtyper her: BILFILM

Montering:

Vi har egne lokaler hvor montering foregår. Til bilforhandlere har vi utarbeidet egne serviceavtaler, som
går ut på at vi utfører jobben i deres lokaler. Denne ordningen oppleves som meget tilfredsstillende for kunden, forhandleren og våre montører.

Vi monterer ripesikre bilfilmer av meget høy kvalitet. Vi gir alltid faste priser på montering, basert på kjøretøyets størrelse, og vanskelighetsgraden ved leggingen av selve filmen. Spesielt for våre filmer er
at de er nærmest elastiske, og kan formes over bilruten. Dermed unngår man også forstyrrende skjøter.

Montering innbefatter

Rengjøring av vinduer
Montering av film

Nettsiden er under utbygging !


Meyers Car Service - Pancoveien 8, 1624 Gressvik, kontor telefon 69 34 88 99 - mobil telefon 901 29 618 - epost: firmapost@carservice.no