Med ren motor innvendig forlenger du motorens levetid og friksjonen mellom rølige deler i motoren minskes
og dermed øker effekt og minsker brenselforbruket.

Vid varje normalt oljebyte stannar c:a ½ liter olja kvar i motorn. Tilläggsvis, medför ett oljebyte inte det faktum att motorn blir ren inuti. Bilstein Engine Flush System tar bort all kvarstannad olja, samtidigt som insidan av motorn rengörs.

Skulle någon frisk person hälla i en halv liter avtappad skitig använd olja samtidigt som man häller i ny olja i samband med oljebyte! Naturligtvis inte, men det är av vikt att förstå vad som sker i samband med ett normalt oljebyte, och varför ny olja ser skitig ut direkt efter ett oljebyte.
Dock, efter en spolning med Engine Flush, kommer oljan inte bara att se ren ut på oljestickan, den kommer också att vara det första gången efter det att bilen var ny. Det rena utseendet på oljan kommer att vara i 100 tals mil, bevisande Engine Flush´s egenskaper att reducera motor slitage.

Ett normalt oljefilter är designat för att filtrera ut partiklar av en storlek 22-25 micron. Många av de partiklar som orsakar motorslitage är av storleken 8-20 micron. Bilstein Engine Flush tar bort alla partiklar ned till 3 microns storlek. I princip allt motor slitage är undanröjt när partiklar ned till 3 micron är bortspolade.

Då en normal oljeservice utförs, kommer de föroreningar som är kvar i motorn ha en tendens att bli värre med tiden. Detta är varför olja ser ut att bli mer och mer mörk efter varje oljebyte.
Den mer och mer förorenade oljan kan skapa ett behov av kortare oljeskiftesintervall och kan leda till accelererande motorslitage och skapande av oljeavlagringar i områden i motorn med lägre cirkulation. Med periodisk ( varje år eller efter 2500 mil ) spolning, kommer Bilstein Engine Flush att förebygga att oljeavlagringar byggs upp och neutraliserar inre motorslitage, genom att ta bort alla partiklar som orsakar slitage och genom att verkligen göra ren motorn inuti.

Genom att rengöra ventillyftarna, vipparmar och lager, samtidigt som alla täppta oljekanaler blir fria från avlagringar el. dyl., kommer maskinen att återställa motorns effekt och bränsleekonomi, samtidigt som emissionerna sänks.

Genom att ta bort friktionsskapande element, gör Bilstein Engine Flush att intern friktion reduceras och därigenom förlänger livslängden på motorn. Dessutom minskar kostnaderna för slitage både på delar och reparationer.


Vattenförorening: Vad gäller motorer, är vatten inte en smörjande produkt. När vatten kommer in i en motor, reduceras dramatiskt oljans förmåga att smörja. Oljan tenderar att skumma och bryts ner, och förorsakar att slagg och korrosion bildas på vitala motordelar.

Bränsleförorening. Det samma kan sägas om bränsle, det är inte en smörjande produkt. Faktum är, bränsle kommer att bryta ned oljan. När bränsle kommer in i en motors smörjsystem, exempelvis vid överflödning, kommer oljans förmåga att smörja kraftigt försämras. Bilstein Engine Flush rengör grundligt insidan av motorn och tar bort allt bränsle och lämnar kvar en film av oljebaserad solution på alla inre smörjytor och delar.

Vilken mekaniker som helst kommer att tala om att det inte är bra att mixa mineralolja med syntetisk olja. Därför, för att nå bästa resultat när man byter från mineralolja till syntetisk olja i en bil, kommer Bilstein Engine Flush att se till att det blir maximal nytta av ett sådant byte eller vid en tillsättning av oljeadditiv.

Den självklara kunden är den som kommer in med en bil där oljebytesintervallen skötts dåligt. Bilstein Engine Flush kommer då att se till att motorslitaget sänks kraftigt. Spolningen låter motorns smörjsystem att återgå till funktionen den borde ha, fritt från ett överflöd av partiklar och föroreningar i oljan.

Nettsiden er under utbygging !
Meyers Car Service - Pancoveien 8, 1624 Gressvik, kontor telefon 69 34 88 99 - mobil telefon 901 29 618 - epost: firmapost@carservice.no