Perfekt klima - Kjør sikkert - Ankom utvilt !

Auto-klimaanlegg ( aircondition ) betyr vellvære for både sjafør og passasjerer hele året rundt.
Denne erkjennelsen og de gode tilbud fra bilfabrikantene har i løpet av de siste år betyd en eksplosiv stigning i antall kjøretøy med klimaanlegg. I den forbindelse med kjøp av nye biler er det 60 prosent av alle kjøpere, velger "perfekt klima" i bilen. Og det er bra, for et klimaanlegg er ikke bare komfortabelt, men er også med til å redusere risikoen for ulykker betraktelig.

Sikkerhetsfaktorer - klimaanlegg:
Den som kjører for varmt, kjører farlig. I en overopphetet kabin reduserer sjaførens reaksjonsevne og konsentrasjon betraktelig. Hvis den innvendige temperatur stiger fra 22 grader til 37 grader, økes
ulykkesrisikoen med hele 30 prosent! Et korrekt innstilt klimaanlegg vil derimot sikre maksimal kjøresikkerhet selv ved høy utendørs temperaturer og kraftig solstråling.

* Kilde: Danske Auto Bild 21/02

Klima-tabu:

Så lenge klimaanlegget fungerer, er alt fint. Så tenker de fleste bileiere, som går ut fra , at klimaanlegget er vedlikeholdsfritt. Klimaanlegg er jo dårlig nok omtalt i produsentens service hefte.
En skjebnessvanger forsømmelse, for klimaanlegget kan i kraft av dens konstruksjon ikke være et hermetisk lukket system. Resultatet er et snikende tap av kjølemiddel. Til høyre kan du se en illustrasjon over de "svake stedende" i et klimaanlegg.

Kima-katastrofe: konsekvensene av manglende vedlikehold:

Det finnes en lett og enkel metode for å minimere tap av kjøleveske og dermed forebygge skader.
Regelmessig vedlikehold på et klimaverksted. Den som prøver å spare på service ettersyn, vil omsider betale ekstra på et senere tidspunkt. Hvis kjølemiddelet faller ned under et bestemt nivå, blir anlegget skadet. Anleggets "hjerte" kompressoren, vil ikke lengere bli smurt tilstrekkerlig. Kompressoren kjører seg varm og går i stykker. Utgifter til en ny ca. 4000 kr. Sammenlignet med de utgiftene til det årlige ettersyn av klimaanlegget er minimale.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon på telefon 69 34 88 99

Nettsiden er under utbygging !

 

Meyers Car Service - Pancoveien 8, 1624 Gressvik, kontor telefon 69 34 88 99 - mobil telefon 901 29 618 - epost: firmapost@carservice.no